Onze visie op onderwijs luidt als volgt:

Door onze wijze van omgaan met kinderen, proberen we de kinderen zelfstandigheid, creativiteit en kritisch denken bij te brengen. We vinden dat kinderen hun eigen mogelijkheden moeten kunnen ontplooien, en willen zoveel mogelijk rekening houden met de mogelijkheden van het kind. We vinden het belangrijk dat kinderen leren openstaan voor de waarden en normen van anderen. Respect kunnen opbrengen voor anderen. Daarom willen we alert zijn op discriminatie en pesten. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en er veel leren.

 
Een katholieke basisschool
De Bernadetteschool is een katholieke school. Ons geloof proberen we inspiratiebron te laten zijn bij ons werken met kinderen. De waarden en normen die daaruit voortkomen zijn natuurlijk niet uniek voor onze school. Wel willen wij ons katholiek zijn serieus proberen inhoud te geven door o.a.:
  • Het houden van een dagopening in iedere groep aan het begin van de dag

  • De catecheselessen , vieringen rond kerkelijke feesten.

  • De band met de parochie en de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel.

Omdat er in Heeten maar één basisschool is, staat onze school ook open voor kinderen met een andere geloofsopvatting of niet-kerkelijken ( ongeveer 10 % ).

Diamant als metafoor        

Een kind heeft verschillende facetten, net als een diamant. Als je alle facetten van het kind weet kun je het kind optimaal begeleiden in zijn ontwikkelingsproces. Je probeert hierbij aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van het kind.

Daarnaast probeer je een kind ook uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Wanneer een facet nog ruw is, zul je deze moeten slijpen. Door een kind aandacht te geven, woorden te geven en ruimte te geven om zijn/haar gevoelens onder woorden te brengen ( te communiceren met het kind) kun je de facet glad maken, zodat het kind nog meer gaat stralen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl