Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Rol en doelstelling van de ouderraad

De ouderraad van de St. Bernadetteschool te Heeten stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het plezier en welzijn van de kinderen (buiten de schoollessen om).

Overlegstructuur

De ouderraad vergadert 10 keer per jaar. In oktober vindt de jaarvergadering plaats. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom op. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer in school en beginnen om 19.30 uur of 20.00 uur.

Schooljaar 2020-2021
Vergaderdata 2020-2021.pdf
Jaarverslag 2019 2020.pdf
Notulen jaarvergadering 2019 2020.pdf


Schooljaar 2019-2020
190903 Vergaderdata 2019-2020.pdf
Jaarverslag ouderraad 2018-2019.pdf
Uitwerking jaarrekening OR 2018-2019 schoolgids.pdf

Schooljaar 2018-2019
Notulen jaarvergadering 2019
OR vergaderdata 2018-2019
Notulen jaarvergadering 2018
Uitwerking jaarrekening OR 2017-2018 schoolgids.pdf
Jaarverslag 2017-2018

17 oktober 2017 - OR jaarvergadering
jaarverslag OR 2016-2017
notulen jaarvergadering 17-10-17
Financieel jaarverslag 2016-2017
 

Contact

De ouderraad is te bereiken via ouderraadbernadette@gmail.com.

Ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is momenteel €20,- per kind. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. De intentie is om het verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage te doen aan ouders/verzorgers van alle kinderen die op school zitten en van de kinderen die tot december van het lopende schooljaar instromen. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL41RABO012.02.90.375 ten name van Ouderraad St. Bernadetteschool.

Verantwoording

Jaarlijks vindt in september/oktober financiele verantwoording van de ouderraad plaats door het maken van een financieel jaarverslag waarin inkomsten en uitgaven over het afgelopen schooljaar alsmede een begroting voor het komende schooljaar staan weergegeven. In de jaarvergadering wordt verslag gedaan van de controle door de kascommissie. Tevens wordt in de jaarvergadering de kascommissie voor het komende schooljaar benoemd.

Samenstelling Ouderraad

 

 Lisette Nikamp/Marloes Wevers          Voorzitter\(s)                                        
 Marieke Mars Secretaris          
 Joost Schrijver Penningmeester                        
 Yvet Mars  
 Angelique Honkoop  
 Huub Schoorlemmer
 Anke Simons
 Ronald Wichink
 Stefan ten Have
 Bregtje Hermans  

 

Activiteiten Ouderraad

De ouderraad neemt een deel van de Sinterklaasviering op zich. Zo zorgen wij voor de cadeautjes voor de groepen 1 , 2 , 3 en 4. De ouderraad pakt de cadeautjes in en samen met school regelen wij de intocht op school. Verder verzorgen we het drinken met een versnapering.

Kerstviering
Na het vertrek van Sinterklaas brengt de ouderraad de school in kerstsfeer. We maken, samen met enkele enthousiaste ouders, een adventskrans die gebruikt wordt voor de adventsvieringen. Ook de gangen worden versierd met zelfgemaakte adventskransen en kerstversieringen.

Na afloop van de musical/ rondgang of andere avondactiviteit in het teken van de kerst schenkt de ouderraad warme chocolademelk met een koekje. 

Afscheidsavond groep 8
De ouderraad verzorgt de afscheidsavond van groep 8, de laatste jaren in de vorm van een gezellige  barbecue voor leerlingen en leerkrachten.  Onder het genot van een hapje en een drankje met de ouders wordt deze avond afgesloten. 

Schoolreisjes

De spelletjesmorgen en het schoolreisje van groep 1 en 2 worden volledig door school georganiseerd.

De volgende schoolreisjes worden door de OR georganiseerd;
Schoolreisje groep 3

Schoolreisje groep 4

Schoolreisje groep 5

Schoolreisje groep 6

Schoolreisje groep 7

Afscheid groep 8

Verkeersouders
De verkeersouders verzorgen de organisatie van de klaar-overs. Hiertoe behoort niet alleen de dagelijkse indeling maar ook de opleiding van de klaar-overs. Tevens zorgen zij voor ondersteuning van de klaar-overs en proberen ze de regels en afspraken bij het brengen en ophalen van kinderen te handhaven.

Verder proberen de verkeersouders knelpunten in de verkeerssituatie te signaleren. Als U knelpunten signaleert of suggesties voor verbetering van de verkeerssituatie heeft kunt U dit bij hen melden. Aan de hand van de knelpunten en suggesties zullen de verkeersouders eventueel in overleg met andere instanties zoals Plaatselijk Belang proberen de situatie te verbeteren.

Tenslotte zorgen de verkeersouders ervoor dat voor het begin van het schooljaar de vlaggen “Wij gaan weer naar school” worden opgehangen.

Sportdag
De ouderraadleden assisteren op deze dag het team door het schenken van koffie/thee en ranja. Daarnaast regelen ze ook de ijscokar en het scheppen van ijs.

Het verzorgen van kaarten en attenties

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT