4 x wijzer

Op de St. Bernadetteschool zijn wij in schooljaar 2015-2016 gestart met het “vier-keer-wijzer” model. Waarbij we tijdens de invoering begeleid worden door Marco Bastmeijer. 

Leren op verschillende manieren

Kinderen leren op verschillende manieren. De één leert door te doen, een ander leert door het te zien en weer een ander moet eerst de informatie voor zichzelf ordenen om het te begrijpen. Deze verschillende manieren van leren worden ook wel de Meervoudige intelligenties genoemd. Vierkeerwijzer maakt gebruikt van keuze-opdrachten voor kinderen die vorm gegeven zijn vanuit deze Meervoudige Intelligentie, ook wel talenten genoemd. Tijdens de keuzemomenten kunnen kinderen kiezen uit verschillende opdrachten kaarten waarbij de talenten aan bod komen.

deze talenten zijn;

 

doe, kijk, ik, natuur, muziek, getallen, samen en taal.

vier stappen

Vierkeerwijzer wordt gegeven aan de hand van vier stappen: 

 
v van vragen

Vooraf worden de vragen besproken waar kinderen aan het einde van de themaperiode de antwoorden op moeten hebben gevonden.

 
 
i is van ik

Wat weten de kinderen al en wat willen ze nog te weten komen. 

 
e is van ervaren en experimenteren

De kinderen krijgen tijdens de keuzemomenten de mogelijkheid om op hun eigen manier het thema te verkennen en te onderzoeken. De 21e -eeuwse vaardigheden komen daarmee volledig tot hun recht. Naast de keuzemomenten zijn er ook klassikale activiteiten en lessen. 

 
r is van resultaat en reflectie

Kinderen reflecteren op de les en presenteren tussendoor en aan einde van het thema hun opbrengsten. Daarnaast worden de doelen getoetst om te kijken of deze behaald zijn.

 

Wereldoriëntatie;


In groep 1 t/m 4 wordt er gedurende het jaar aan een aantal wereldoriëntatiethema’s gewerkt. In de groepen 5 t/m 8 zijn de wereldoriëntatiethema’s ingedeeld in vakken. Zo wordt er in de groepen 5 t/m 8 Geschiedenis en Aardrijkskunde op de manier van vierkeerwijzer gegeven.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl