Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

4 x wijzer

Op de St. Bernadetteschool werken wij, voor de wereldoriëntatievakken, met VierKeerWijzer.

Wat is VierKeerWijzer?

VierKeerWijzer is een model voor wereldoriëntatie waarbij ‘onderzoekend leren vanuit je eigen talent’ centraal staat. Vanuit dit model wordt er gewerkt met thema’s, waarbij gebruik gemaakt wordt van de acht intelligenties van Gardner. Daarnaast geeft VierKeerWijzer ruimte en mogelijkheden om de 21e- eeuwse vaardigheden daarin toe te passen.

Acht intelligenties

Het model van VierKeerWijzer werkt vanuit de acht intelligenties van Howard Gardner. Deze Amerikaanse hoogleraar onderscheid acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert en bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten. Bij VierKeerWijzer is dit vertaald naar talenten. Hieronder een overzicht van de acht intelligenties/talenten.
doe, kijk, ik, natuur, muziek, getallen, samen en taal.

Themamuur

De themamuur neemt een belangrijke rol in tijdens VierKeerWijzer. De themamuur is een plek waar alle kennis die de kinderen tijdens het thema opdoen wordt verzameld. De verzamelde kennis wordt geclusterd en gesorteerd. Geregeld worden er werkvormen gedaan om de kennis die verzameld is te herhalen.

VIER- stappen

De vier bij VierKeerWijzer staat voor VIER-stappen. Bij elk thema komen deze vier stappen aan bod. 

 
v van vragen

Vooraf worden de vragen besproken waar kinderen aan het einde van de themaperiode de antwoorden op moeten hebben gevonden.

 
 
i is van ik

Wat weten de kinderen al en wat willen ze nog te weten komen. 

 
e is van ervaren en experimenteren

De kinderen krijgen tijdens de keuzemomenten de mogelijkheid om op hun eigen manier het thema te verkennen en te onderzoeken. De 21e -eeuwse vaardigheden komen daarmee volledig tot hun recht. Naast de keuzemomenten zijn er ook klassikale activiteiten en lessen. 

 
r is van resultaat en reflectie

Kinderen reflecteren op de les en presenteren tussendoor en aan einde van het thema hun opbrengsten. Daarnaast worden de doelen getoetst om te kijken of deze behaald zijn.

 

 

Thema’s in samenhang

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken alle groepen met thema’s in samenhang. Dat wil zeggen dat we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan elkaar koppelen. Er is bijna altijd een overkoepeld thema door de hele school heen, waarbij elke bouw een eigen onderdeel heeft. Elk thema duurt tussen de 3 en 6 weken, afhankelijk van de betrokkenheid van de leerlingen en de tijd die er in het jaarrooster beschikbaar is. Daarbij is de eerste week een introductie week, dan een aantal ‘werkweken’ en de laatste week is de afsluiting/afrondingsweek.
Gedurende het jaar worden er 2 thema’s schoolbreed uitgevoerd. We hebben dan een gezamenlijke opening en/of afsluiting.

 

 Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT