Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

De Bibliotheek in school

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen gemeente, school en bibliotheek, met als doel het bevorderen van het leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatie- en mediavaardigheden van leerlingen. Kinderen leren lezen op de basisschool, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen en/of voorgelezen worden. De bibliotheek wil dit bevorderen, samen met de school.

De kinderen van de onderbouw halen ruilen elke week hun boek om. Dit doen ze onder leiding van de leerkracht en de biebmoeders. De kinderen van de midden/bovenbouw mogen zelfstandig hun boeken ruilen.

Onze school werkt samen met de openbare bibliotheek aan de leesbevorderingsaanpak de Bibliotheek op school. Wat houdt deze aanpak in?

 

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Het doel van onze samenwerking is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de leesbevordering op school en het stimuleren van meer lezen thuis. Ook willen we kinderen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

 

Boeken in de kast en een digitale zoekomgeving

Wat is er nodig om dat leesplezier op school en thuis te bevorderen? We weten uit onderzoek dat een boekencollectie in de kast en een digitale zoekomgeving de aanpak van de Bibliotheek op school versterken. Dus zorgen we samen dat:

1)    Alle leerlingen regelmatig lenen uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving in de school en/of in de openbare bibliotheek.

2)    Alle leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.

 

Hiervoor is het belangrijk dat uw kind lid is van de schoolbibliotheek en van de openbare bibliotheek. Zo hebben zij niet alleen onder schooltijd, maar ook in hun vrije tijd toegang tot het lenen van boeken en tot betrouwbare informatie en leestips.

 

Lidmaatschap schoolbibliotheek

Binnen de school wordt ieder kind automatisch lid van de Bibliotheek op school. Het is onderdeel van het lesprogramma en wordt derhalve gebruikt voor educatieve doeleinden. Zonder dit abonnement kan de leerling niet lenen op school en niet meedoen met het leesonderwijs zoals de school dit voor zich ziet.

Volgens de nieuwe privacywet[1] is de school verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van het lidmaatschap van uw kind van de schoolbibliotheek. Voor dit lidmaatschap van het schoolbibliotheeksysteem (Koha) heeft de school bij het aanmelden van uw kind/aan het begin van het schooljaar de volgende contactgegevens nodig:

-      voorna(a)m(en), achternaam, voorletters

-      geboortedatum

-      groep, groepsnaam

-      leerjaar

 

Deze persoonsgegevens worden binnen de schoolbibliotheek gebruikt voor:

-       uitleningen bijhouden: welke leerling neemt welk boek mee uit de schoolbibliotheek?;

-       rapportages maken over leen- en leesgedrag: de leerkracht kan volgen wat uw kind leent/leest en de leesontwikkeling waar nodig bijsturen.

 

Daarnaast kunnen leerlingen hun persoonlijke mening over een gelezen boek bijhouden in een digitaal leeslogboek.

 

Lidmaatschap openbare bibliotheek

Volgens de nieuwe privacywet is de bibliotheek verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van het lidmaatschap van uw kind bij de openbare bibliotheek. Voor dit (gratis) lidmaatschap en het uitwisselen van de benodigde contactgegevens wordt door de school bij het aanmelden van uw kind uw toestemming gevraagd.

 

Het uitleenreglement en het privacy statement voor het lidmaatschap van de openbare bibliotheek vindt u op de website: www.bibliotheeksalland.nl.

 

Meer informatie over onze samenwerking is te lezen op www.debibliotheekopschool.nl.

 [1] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018. In navolging van de Europese AVG heeft de school een verwerkersovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerker(s). Daarmee voldoen beide partijen aan de wettelijke beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT