Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Operationeel werkplan

Het operationeel werkplan kunt u hier downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Jaarverslag

Het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 kunt u hier downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van de St. Bernadetteschool te downloaden.

AVG

Het document Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling

Het document Klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Verlof aanvragen 

Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen. Dit formulier dient u uit te printen, in te vullen en bij de leerkracht/directeur in te leveren.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT