Overblijven op school

 
Algemeen
Op onze school is er gelegenheid om over te blijven tussen de middag. De organisatie hiervan ligt bij de overblijfcoödinator en de ouderraad onder verantwoordelijkheid van de schoolraad/directie.
 
Er wordt in meerdere groepen in verschillende lokalen gegeten onder toezicht van vaste overblijfmoeders. Het totaal wordt in twee groepen verdeeld; de eerste groep eet om 12:00 en gaat daarna buitenspelen. De tweede groep speelt eerst buiten en gaat om 12:30 eten.
 
Voor het buitenspelen is door de ouderraad speciaal spelmateriaal aangeschaft.
 
Broodtrommel en drinkbeker
Gezien de afvalberg heeft de school gekozen voor de drinkbeker. Pakjes drinken zijn niet toegestaan. De drinkbeker kan in de koelkast geplaatst worden. De drinkbeker moet wel voorzien zijn van een naam. In de broodtrommel mag alleen brood meegenomen worden en iets gezonds (geen snoep). Hierbij moet u denken aan een tomaat, komkommer, ontbijtkoek, rijstwafel, kaas of worst.
 
Structureel overblijven
De opgave voor het structureel overblijven op school gaat op door de school uitgereikte formulieren aan het einde van het voorgaande schooljaar of bij het starten bij ons op school. Op de opgave staat vermeld wanneer deze dient ingeleverd te worden. Het verzoek is om dit op tijd te doen, zodat er genoeg tijd is om de groepen te vormen en de overblijfmoeders in te kunnen plannen of eventueel te kunnen werven.
 
Het formulier kan telefonisch opgevraagd worden bij de overblijfcoördinator.
 
Naar aanleiding van deze opgave ontvangt u aan het begin v/h schooljaar een nota voor het gehele jaar (of bij tussentijdse opgaven voor een gedeelte van het jaar). Deze dient u te betalen op rekeningnr. 1202.10.576 t.n.v. Overblijfregeling.
 
De kosten voor het overblijven voor het schooljaar 2015/2016 bedragen per jaar:
  • 1 dag per week          €     27,--
  • 2 dagen per week     €     40,--
  • 3 dagen per week     €      54,--
  • 4 dagen per week     €      67,50
 
Incidenteel overblijven
Indien uw kind incidenteel overblijft dan kunt u uw kind aanmelden door een bericht achter te laten op de voice mail van een speciaal mobiel-nummer (06-23704216) of een e-mail te sturen naar overblijven@stbernadetteheeten.nl
Voor meer informatie zie het kopje aan- en afmelden. De bijdrage bedraagt € 1,50 per dag. Dit bedrag dient u contant aan uw kind mee te geven voor de overblijfmoeder (s.v.p. zoveel mogelijk gepast betalen).
 
Aan- en afmelden
Het aan- en afmelden voor één dag gaat middels een speciaal mobiel-nummer (06-23704216) of middels een speciaal mailadres overblijven@stbernadetteheeten.nl voor het overblijven. Op de dag zelf kan tot half 12 de voice-mail van het mobiele nummer ingesproken worden of een mail worden gestuurd. Om half 12 wordt de voice-mail van dit nummer afgeluisterd en wordt de mail bekeken.

Indien er wijzigingen zijn in het structureel overblijven dan dient u contact op te nemen met de overblijfcoördinator.
 
Bijzonderheden
Indien uw kind niet buiten mag spelen (bijvoorbeeld in verband met ziekte) dan kunt u uw kind een ondertekend briefje meegeven voor de overblijfmoeder.
 
Gezien de grootte van de groepen, worden er regels gehanteerd. Indien kinderen deze regels niet naleven kan het zijn dat de overblijfmoeder contact opneemt met de desbetreffende ouder.
 
Mochten er overige vragen en/of opmerkingen zijn m.b.t. het overblijven van uw kind neem dan gerust contact op met de overblijfmoeder of met de overblijfcoördinator!
 
Contact
Hermien Hunneman: 0572-381518   (overblijfcoördinator)
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl