Onderwijs op maat


Onderwijs op maat is een begrip wat we steeds verder ontwikkelen. Tien jaar geleden is het team van de St. Bernadetteschool begonnen met nascholing over adaptief onderwijs. De afkorting van Bouwen aan een Adaptieve School ( BAS ) is een begrip geworden. Wij noemen ons een BAS-school.

Wat houdt BAS (adaptief onderwijs) bij ons op school in?

Er wordt gewerkt in kleine groepjes en aan de instructietafel. Er zijn regels en afspraken gemaakt, samen met de kinderen. Die afspraken hangen zichtbaar in de klas. In elke nieuwsbrief staat een schoolregel centraal. Deze regel wordt besproken in de groep. We werken met dagritmekaarten in de onderbouw en visualiseren het dagprogramma in de hogere groepen op het bord. We werken met het BAS blokje, zodat de leerkracht tijdens rondes lopen ziet wat de leerling van hem/haar verwacht. We stellen ons elke keer de vraag hoe we zo effectief mogelijk met onze leertijd om kunnen gaan. Aan het begin van het schooljaar wordt er veel aan groepsvorming gedaan. In de onderbouw hebben de groepen een groepsboek in de klas.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl