Leermiddelen

Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs, daar wordt dan ook de meeste tijd aan besteed.

Voor het rekenenonderwijs gebruiken wij de methode Wereld in getallen. En taal- en spellingsonderwijs geven wij met de methode Taal op maat. Waar mogelijk brengen we differentiatie aan.

Het leesonderwijs heeft onze speciale aandacht. In samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst Marant hebben wij de voortgezet technisch lezen methode Estafette aangeschaft en ingevoerd. Daarnaast lezen wij met de werkvorm tutor-tutee. Tutorlezen is een intensieve samenwerkingsvorm, waarbij er een helperrelatie is tussen een meer ervaren leerling en een minder ervaren leerling, waarbij altijd sprake is van een niveauverschil. Om alle activiteiten rondom het lezen goed te volgen en te ontwikkeling hebben wij op school een leescoördinator, Anneloes Numan. Zij is de leesspecialist van de Bernadetteschool.

In de kleutergroepen krijgen deze vakgebieden aandacht in de (kleine) kring, tijdens de werkles en het uitvoeren van de taakjes.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl