Human Dynamics


Naast het onderwijsconcept BAS+, werken wij vanuit de verschillen in mensen met Human Dynamics als leidraad. In onderstaand gedicht staat het gedachtegoed en tevens de ontwikkeling, die je inzet als je gaat werken met Human Dynamics, prachtig verwoord.

 Je bent zo mooi anders dan ik,
natuurlijk niet meer of minder
maar zo mooi anders,
ik zou je nooit anders dan
anders willen
Hans Andreus
 


Human Dynamics kijkt op een fundamentele manier naar de ontstaanswijze van verschillen in menselijk gedrag. Verschillen in: communiceren, samenwerken, ontwikkelen, leren, omgaan met stress en omgaan met problemen.
In ieder mens zijn drie principes aanwezig die met elkaar interacteren en van invloed zijn op het functioneren. Zo blijkt dat bij de één het mentale principe (verstand, ideeën), bij de ander het emotionele (gevoel, relaties) en bij weer een volgende het fysieke (het lichaam, het praktische) op de voorgrond treedt.
Human Dynamics waardeert en respecteert de verschillen tussen mensen en geeft vele handvatten om in te spelen op deze verschillen. De training geeft je inzicht in bestaande verschillen en draagt daardoor bij aan een diepgaand begrip en respect voor jezelf en anderen.

Elk kind is anders en leert op een eigen manier.


Om te ontdekken welke leerstijlen er bestaan en welke leerstijl bij het kind past heeft het team de afgelopen jaren 2 x een tweedaagse scholing Human Dynamics gevolgd.
Als voorbeeld de verschillende manieren van aan een taak werken
Er zijn kinderen die graag alleen in stilte willen werken. Andere kinderen willen in overleg met anderen tot een oplossing komen. En er is een groep kinderen die het prettig vindt om met concreet materiaal aan het werk te gaan. Door het aanbieden van een gevarieerde leeromgeving en goed observeren en in gesprek gaan met kinderen, kun je ontdekken welke voorkeurstijl het kind heeft.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl